SIA "Ravariba" mājas lapa tiek pārveidota un pārvietota uz citu serveri. Jaunā versija šajā adresē parādīsies tuvākajā laikā.
Kontakti: LV mob.tel +371 266 011 76, NO mob.tel. +47 97 465 780, e-mail: rbaltris@yahoo.com